אשראים דוקומנטריים: היבטים מעשיים ומשפטיים - מאת מאיר יפרח, דוד מ' ששון, אורלי שנקר - הוצאת שוקן - Schocken