אתיקה - מאת אריסטו, תרגום יוסף ג. ליבס - הוצאת שוקן - Schocken