בארץ נדמה־לי לקטנים - מאת ג'ואן שטיינר, תרגום חגי ברקת - הוצאת שוקן - Schocken