בארץ נדמה־לי - מאת ג'ואן שטיינר, תרגום חגי ברקת - הוצאת שוקן - Schocken