בבל שעת אפס - מאת גי־פיליפ גולדסטיין, תרגום אריה חשביה - הוצאת שוקן - Schocken