בגן הזיכרון - מאת יואנה אולצ'אק-רוניקר, תרגום עוזי פריידקין - הוצאת שוקן - Schocken