ספר אלקטרוני/דיגיטלי, בדמי ימיה; הרופא וגרושתו; פרנהיים; פנים אחרות; גבריאלה - מאת ש"י עגנון