בוחרות בחיים - מאת דורית אלדר־אבידן - הוצאת שוקן - Schocken