בחזרה לעכשיו - מאת הנרייט לאן, תרגום עמותת "שבילים" ללימוד משנתו של ג"א גורדייף - הוצאת שוקן - Schocken