ספר אלקטרוני/דיגיטלי, בחנותו של מר לובלין - מאת ש"י עגנון