בחסד עליון: משה בייסקי וחסידי אומות העולם - מאת גבריאל נסים, תרגום ארנו בר - הוצאת שוקן - Schocken