בין פריס לירושלים: פרקים בהגות יהודית בת זמננו בצרפת - מאת יאיר אורון, בעריכת יאיר אורון, תרגום אלי בר־נביא - הוצאת שוקן - Schocken