בין רופא לחולה - מאת ד"ר רם ישי - הוצאת שוקן - Schocken