בינתיים - מאת הא ג'ין, תרגום דן דאור - הוצאת שוקן - Schocken