ביער אפל - מאת מרסל מרינג, תרגום יואב כ"ץ - הוצאת שוקן - Schocken