בית אמי - מאת לנה קיכלר־זילברמן - הוצאת שוקן - Schocken