בלבב ימים (בצירוף הערות של שמואל גדון) - מאת ש"י עגנון - הוצאת שוקן - Schocken