במנוסה מציפורני העיט - מאת אורה מורג, בעריכת יעל קליפר - הוצאת שוקן - Schocken