במקום שבו גוועים הצלילים - מאת פטריציה ביזי, תרגום ארנו בר - הוצאת שוקן - Schocken