בן־גוריון וערביי ארץ־ישראל - מאת שבתי טבת - הוצאת שוקן - Schocken