בעקבות הנסיך האדום - מאת אורה מורג - הוצאת שוקן - Schocken