ברוח הנוראה הזאת - מאת יהודה עמיחי - הוצאת שוקן - Schocken