בתחילת קיץ 1970 - מאת א.ב. יהושע - הוצאת שוקן - Schocken