גילוי לב - מאת אסתר גושן־גוטשטיין, תרגום אריה חשביה - הוצאת שוקן - Schocken