גלגולו של מקום - מאת עמיה ליבליך - הוצאת שוקן - Schocken