גן העדן של אבי - מאת אריאל צבר, תרגום יואב כ"ץ - הוצאת שוקן - Schocken