גרשם שלום ואמו – מכתבים 1946-1917 - מאת גרשם שלום, בעריכת איטה שדלצקי, תומס שפאר, תרגום ארנו בר - הוצאת שוקן - Schocken