גשר צר - מאת טרודי בירגר, ג'פרי גרין - הוצאת שוקן - Schocken