דודה למחצה - מאת עמיה ליבליך - הוצאת שוקן - Schocken