דון יצחק אברבנאל: מדינאי והוגה־דעות - מאת בנציון נתניהו, תרגום אהרן אמיר - הוצאת שוקן - Schocken