דור שלי, חיה שלי: משירת רוסיה במאה ה־20 - מאת עמינדב דיקמן, תרגום עמינדב דיקמן - הוצאת שוקן - Schocken