דיוקן נישואים - מאת נייג'ל ניקולסון, בעריכת יהונתן נדב, תרגום עודד פלד - הוצאת שוקן - Schocken