דמיאן - מאת הרמן הסה, תרגום דב קווסטלר - הוצאת שוקן - Schocken