דמע ונוגה, דם וזהב: עיונים בשירת אורי צבי גרינברג - מאת ישראל אלדד, בעריכת אריה אלדד - הוצאת שוקן - Schocken