דעת יחיד - מאת אמנון רובינשטיין - הוצאת שוקן - Schocken