האחרון לבית קמונדו - מאת פייר אסולין, תרגום עדינה קפלן - הוצאת שוקן - Schocken