האיש בלא תכונות א+ב - מאת רוברט מוסיל, תרגום אברהם כרמל - הוצאת שוקן - Schocken