האמצעים שיש לנקוט - מאת ברטולט ברכט, תרגום אהרן שבתאי - הוצאת שוקן - Schocken