האשה האיטרת - מאת פטר הנדקה, תרגום רחל בר־חיים - הוצאת שוקן - Schocken