הגן הקסום – ספרייה קטנה - מאת אנדרו דוונפורט - הוצאת שוקן - Schocken