הדוד מלניץ - מאת צ'רלס לווינסקי, תרגום ארנו בר - הוצאת שוקן - Schocken