הדרך מוואדי סאליב - מאת פאני כהן הירשנברגר - הוצאת שוקן - Schocken