ההוכחה - מאת אגוטה קריסטוף, תרגום אביבה ברק - הוצאת שוקן - Schocken