הזנב השמן של הנומה - מאת יהודה עמיחי - הוצאת שוקן - Schocken