החסידות: בין אקסטזה למאגיה - מאת משה אידל, תרגום עזן ידין - הוצאת שוקן - Schocken