הטירה - מאת פרנץ קפקא, תרגום שמעון זנדבנק - הוצאת שוקן - Schocken