היהדות המודרנית בהתהוותה: 300 שנות מחשבת ישראל בגרמניה - מאת משה ה. גראופה, תרגום דוד זינגר - הוצאת שוקן - Schocken