היה הייתה ארץ - מאת סרי נוסייבה, אנתוני דוד, תרגום אריה חשביה - הוצאת שוקן - Schocken