היה שלום, להתראות מחר - מאת ויליאם מקסוול, תרגום יואב כ"ץ - הוצאת שוקן - Schocken