היצר: הפסיכולוגיה הקבלית של מיניות ויצירתיות - מאת מרדכי רוטנברג, תרגום דבורה לוי - הוצאת שוקן - Schocken